Conxita Badia “no” existeix

La memòria històrica necessita mecanismes d’estudi, de conservació, de vertebració i de comunicació. Davant la realitat que afecta directament la figura de Conxita Badia -han fallat mecanismes de conservació, vertebració i comunicació-, hem cregut convenient crear aquest lloc web per tal d’exposar-hi bona part del material que ha conservat la família (programes de concert, fotografies, àudios…) i d’altre que pel seu interès reproduïm en aquest espai. L’objectiu no és altre que el que ha motivat la producció del documental “Conxita Badia no existeix”, el mateix objectiu que perseguíem quan vam triar aquest títol, i també el que propicia la creació d’una nova col·lecció de CD de Conxita Badia: fer-la existir de nou per tal que ocupi el lloc que li pertoca en la memòria històrica.